Dit dossier was niet mogelijk geweest zonder het werk van Henk Blanken, Roelof van Dalen, Willem van Hamersvelt, Gerdt van Hofslot, Dirk Minkes, Jantina Russchen, Bas van Sluis en Johan de Veer.