Minister Kamp heeft de waardedaling lang ontkend, maar de NAM is met een regeling gekomen voor mensen die vanaf 25 januari 2013 bij verkoop van hun huis aantoonbaar met waardedaling te maken hebben gekregen. (NAM komt met eerste compensatie, DvhN, 25 september 2014). De WAG (Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen) noemt de erkenning van de waardevermindering door de NAM een wassen neus(bron: STWAG) , ook en vooral omdat als voorwaarde wordt gesteld dat een huis eerst verkocht moet zijn alvorens eventuele waardedaling kan worden geclaimd. De WAG heeft de Nam (en de Staat) namens 600 huiseigenaren en twaalf woningcorporaties gedaagd. De zaak zal in 2015 voor de rechter komen. Ondertussen heeft de Dialoogtafel aangegeven dat ze, net als bijvoorbeeld de GBB, een onafhankelijk onderzoek naar de woningmarkt in Noordoost-Groningen wil (Onderzoek woningmarkt, DvhN, 9 oktober 2014).