Hoe diep precies dan ook, de Groningse bevingen doen zich veel dichter onder de oppervlakte voor dan veruit de meeste aardbevingen ter wereld. En juist die ondiepte heeft tot gevolg dat een beving met een betrekkelijk geringe Richter-magnitude toch veel schade aanrichten. De schaal van Mercalli is destijds (1902) juist met het oog op de gevolgen van een beving ontworpen. De Mercalli-schaal richt zich op de intensiteit van een beving, net als daarop voortbordurende schalen als de Europese Macroseismische Schaal.