"Uit het onderzoek van SodM blijkt dat, als de gasproductie uit het Groningse gasveld ongewijzigd blijft, er 7 procent kans is dat in de periode 2013/2014 een aardbeving optreedt met een grotere sterkte dan 3,9 (Richter). Dit betekent dat er per geregistreerde aardbeving (groter dan 1,5) een kans is van een op de driehonderd dat de sterkte groter is dan 3,9. Dit is dus een verhoogd risico ten opzichte van eerdere inschattingen.

Seismologische en geomechanische studies van het Groningse gasveld zullen naar verwachting meer inzicht geven in de maximaal mogelijke sterkte van toekomstige aardbevingen. Deze studies zijn inmiddels door NAM in gang gezet. Op basis van gerapporteerde aardbevingen bij gasvelden elders in de wereld verwacht het KNMI dat de maximum sterkte ergens tussen de 4 en 5 zal liggen. Hierover kunnen echter niet met absolute zekerheid uitspraken worden gedaan." (SodM in een brief aan de minister van economische zaken, d.d. 22 januari 2013)