Dijkgraaf Bert Middel van waterschap Noorderzijlvest vreest dat forsere aardschokken grote problemen veroorzaken. "De dijk van het Eemshavenkanaal kan verzakken. Dan staat de Groninger boezem tot aan het Zuidlaardermeer onder water. Dan hebben we een groter probleem dan vorig jaar bij Woltersum." Toen sijpelde er water door dijk en werd de bevolking geƫvacueerd. Grote gemalen kunnen ook stilvallen door een forse aardschok, zegt Middel. "Dan raakt de hele waterhuishouding in Groningen en een deel van Drenthe ontregeld."

Middel zegt dat extra maatregelen nodig zijn. "De NAM en het rijk moeten de kosten voor hun rekening nemen." De dijkgraaf heeft dat minister Kamp gisteren laten weten toen hij de waterschappen, de burgemeesters uit de regio en de provincie bijpraatte.

(Bewoners geloven NAM niet meer, DvhN, 29 januari 2013)